נקודת התנבאות

נקודת התנבאות היא יצירה אשר מחברת בין המימדים השונים של רחוב הנביאים. העבודה שוזרת בתוכה את שמו של הרחוב לבין מקום פיזי שבו כביכול יכול נביא לומר את דברו או להוכיח את עוברי האורח. העבודה נותנת לכל עובר אורח להיות במקומו של הנביא ו״לקבל״ נבואה. העבודה מתקשרת עם אירוע שקורה כל שבת בצומת הרחובות שבטי ישראל והנביאים, בו נציג בודד של חסידות במאה שערים מופקד על מצוות התוכחה של חילול שבת. הנציג לבדו קורא אל המכוניות שעוברות בצומת ״שבת״ בהגייה אשכנזית ברורה וכל שבת הדבר חוזר חלילה על ידי אדם אחר בתורנות.
הסגנון של האותיות הוא בסגנון של בצלאל של בוריס שץ אשר בו נוצרו שלטי הרחובות המקוריים ברחובות ירושלים. מקומו של בית הספר הראשון של בצלאל התחיל ברחוב הנביאים 42.
היצירה הוצעה במסגרת מוסללה אך לא יצאה לפועל בסופו של דבר.

November 22, 2014